Besøk fra NBF

Utviklingsansvarlig fra forbundet, Jan Roger Skyttesæter besøkte klubben den 18.11.15. Vi fikk blant annet en forelesning i klubbutvikling, både om det organisatoriske, men også mye tips om hva som er viktig i forhold til å fremme sporten generelt.

Det skal sies at klubben mottok mye ros for hvor fort klubben har fått stabil medlemsmasse og hvordan vi klart å bygge engasjement for bueskyting.

IMG_20151118_183147

Videre så fikk alle medlemmer en personlig vurdering av skyteform, noe som ble satt pris på av alle sammen.  Ankring, buegrep, fingergrep om strengen og slipp er viktige punkt.

Klubben vil takke Jan Roger Skyttesæter for besøket. Det var meget informativt og givende for alles ammen.

IMG_20151118_210847
Jan Roger fra NBF og Rosemary Hoff fra klubben.