Pilworkshop, i teori og praksis!

I begynnelsen av Mars så ble det holdt en liten workshop i pilmaking i lokalene på Ulsmåg skole. Her fikk medlemmer stifte bekantskap med bland annet fjæring av pilskaft, liming av spisser og alt det som inngår av montering og trimming av piler.

Som kjent så er pilens flykt avhengig av flere fysiske lover og påvirkninger, noe som også ble forklart til flere som ikke vært kjent med dette før. Resultatene viste seg tydelig etter skyting gjennom papir:

Victor Hoff som holdt workshop’en er også klubbens materialforvalter, og er initiativtaker til kurset.