Medlemsmøte 16/1.

Vel overstått nyttår bueskyttervenner! Vi starter 2017 med å kalle inn til medlemsmøte den 16/1. Møtet starter klokken 18:00 og holdes i naturfagrommet på Ulsmåg skole. Vi håper at så mange som mulig kan stille, både skyttere og foresatte.

Agenda:

  1. Gjennomgang av organisasjonsplan før årsmøtet
  2. Hva er vi gode på, og hva kan vi gjøre bedre.
  3. Ønsker for videre utvikling/trengin e.l
  4. Eventuelt

Vel møtt!