INVITASJON TIL NYBEGYNNERKURS

Interessert i å prøve en teknisk idrett?

Trim med bueskyting, og treff nye venner.

Kurset holdes på Ulsmåg skole avdeling idrett.

Nedre aldersgrense er 10 år. Se veibeskrivelse på vår hjemmeside www.fanabueskytterklubb.com

Oppstart av kurs:

Fredag 19. oktober 2018 kl. 17:00 til 19:00, og går over de 2 påfølgende fredager, 26.oktober, og 2. november.
Kursavgift inkluderer instruksjon og lån av utstyr, trening, samt medlemskontingent ut
2018.

Etter kurs-slutt er klubbens treningstider mandager for viderekommende med eget
utstyr kl. 20-22, onsdager for nybegynnere og viderekommende fra kl. 19-21 og
fredager for nybegynnere og viderekommende fra 17-19.

Dette er også et tilbud til medlemmer og nybegynnere i klubben som ønsker mer
inngående opplæring.

Kurspris:

Junior under 18 år: kr.1300,- Senior over 18 år: kr.1600,-. Det gis rabatt kr.400,- til
familiemedlem nr. 2
For klubbens medlemmer er prisen kr. 400,- / 600,-
Oppmøte: Ulsmåg skole fredag 19.oktober kl. 17:00
Velkommen!

For påmelding send en mail til fana.bueskytterklubb@gmail.com
med navn, adresse og fødselsdato på deltakeren.
Gi også beskjed her om du er høyrehendt eller venstrehendt.

Med hilsen Fana Bueskytterklubb