Årsmøte 2019

Fana Bueskytterklubb innkalte til årsmøte 4. mars 2019.

Saksliste

  1. Godkjenne de fremmøtte representantene. Godkjent fra fremmøtte
  2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. Alle godkjent
  3. Velge møteleder og referent (2 representanter til å underskrive protokollen. Tord Berntsen og Inge Andreassen skriver under. Kjerstin leder møtet. Eli er referent
  4. Behandle klubbens årsmelding, samt godkjenne organisasjonsplan for 2019. Kjerstin leser fra klubbens årsmelding, Victor går gjennom beholdning, jmf årsmelding. Årsmelding godkjent. Organisasjonsplan, som er sendt, ble godkjent 2019
  5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. Pasali/revisor går gjennom regnskapet. Godkjent regnskap
  6. Fastsette budsjett. Beate legger frem budsjett for 2019. Budsjeterer som i fjor. Godkjent budsjett
  7. Fastsette medlemskontingent. Kontingent for 2019 er sendt ut med følgende priser:

 For seniorer var kontingenten 1000 kr. For minijunioirer/rekrutt/kadett og junior er kontingenten 800 kr. Familie på 3 får 25% avlslag. Familie på 4 eller flere kr. 3000,- totalt. I tillegg kommer obligatorisk medlemsblad “Buestikka” på 150,- pr husstand. Beholde samme ordning eller endre? Beholder det samme som 2018. Godkjent

  • Behandle forslag og saker. Ingen innkomne saker
  • Grasrotandel. Hva skal pengene brukes til? Skal  det fortsatt dekkes 1/4 del til NM inne, NM ute, NM 3D og NUM? Beholdning på grasrotandelen pr. 31.12 er på 35.184 kr. = 8.796 kr. pr NM/NUM. Dekker hele NM inne. Restrerende avgjør styret. Godkjent

Det sittende styret fortsetter som før.