Årsmøte 5. mai 2021 kl. 18:00 på Kismul

Innkalling til årsmøte

Til medlemmer i Fana Bueskytterklubb.

Det innkalles herved til årsmøte på utebanen på Kismul, onsdag 5. mai 2021 kl. 18:00

Det tas forbehold om at koronarestriksjonene lar oss gjennomføre møtet fysisk. Om annet, blir dette opplyst pr. mail.

Sakspapirer sendes medlemmer pr. mail en uke før møtet.

Forslag til saker sendes til fana.bueskytterklubb@gmail.com innen 28. april 2021

Saksliste:

  1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
  2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
  3. Velge møteleder og referent
  4. Behandle klubbens årsmelding
  5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
  6. Fastsette budsjett
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Behandle innkomne saker
  9. Valg av nytt styre
  10. Eventuelt