INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Styret innkaller herved til årsmøte i Fana Bueskytterklubb

for medlemmer og foresatte.

Sted: Ulsmåg skole

Tid: Mandag 7. mars 2022 klokken 18:00

Saker som du ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 21. februar til fana.bueskytterklubb@gmail.com

Fullstendig sakliste, årsberetning og regnskap vil bli sendt medlemmene pr. e-post senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må du ha fylt 15 år, du må ha betalt medlemskontingenten og vært medlem i minst 1 måned. Foreldre er også velkomne. Er du under 15 år har du møte- og forslagsrett.

Velkommen!

Med hilsen

Styret