Medlemskap og kontigent

Medlemskap sendes som faktura via mail etter nærmere avtale på trening.

For våre aktive seniorskyttere er medlemsavgiften kr. 1150,-
For våre aktive juniorskyttere opp til 20 år, er medlemsavgiften kr. 950,-

Medlemskapet dekker individuell trening, obligatorisk medlemsblad “Buestikka” på kr. 150,- samt full bruk av klubbens fasiliteter og utstyr.
I tillegg har vi passivt medlemskap for dem som ønsker å støtte klubben, men ikke er aktive skyttere. Pris pr. år er kr. 350,- som i tillegg dekker medlemsbladet “Buestikka”.

Alle medlemmer bes å registrere seg i min idrett. Kryss av for medlem av Fana Bueskytterklubb https://minidrett.nif.no/